Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 60 výsledků.

  Václav Horák ...

  Václav Horák, vedoucí sdružení ...

  Václav, svatý Václav ...

  Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935 (?929), byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. Jeho otcem byl Vratislav I. a matkou byla Drahomíra, vnuk sv. Ludmily ...

  Vražda Václava III. ...

  4. srpna 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit a tak není znám důvod, proč musel ...

  1306 zavražděn Václav III. ...

  4. srpen 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. a tím rod Přemyslovců vymírá po meči. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit ...

  2018 Významná výročí

  Připomeňme si významné události mající na konci číslo 8 558 - Počátek nájezdů Avarů na naše území 4.3.938? - Přenesení ostatků knížete Václava z Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze 988? - na podzin ...

  Tovačov - pravěké nálezy

  Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení. V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby ...

  Zavraždění sv. Václava ...

  Přemyslovský kníže Václav (907–929/935), syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, světec a jeden z patronů českých zemí, je dodnes velkou záhadou. To, co se o Václavu skutečně ví s jistotou, je, že ...

  1517 Svatováclavská smlouva ...

  Dne 24. října 1517 byla mezi městy a šlechtou uzavřena tzv. svatováclavská smlouva. Na sněmu, který započal na sv. Václava 28. září 1517 byla 24. října vyhlášena smlouva mezi pány, rytíři a městy Českého ...

  Gabréta = Šumava?

  ... verzity Hradec Králové. Hradec Králové. Za konzultaci a cenné rady děkuji lingvistovi prof. Dr. Václavu Blažkovi z Masarykovy univerzity v Brně. Zdroj: Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech Sborn ...

  Zbiroh - Nález grošů z dob Václava IV. ...

  ... ve všech případech zřejmě o pražské groše Václava IV., ražené pravděpodobně na počátku patnáctého století. Zdroj: Novinky.cz  ...

  Veveří zaplnili Keltové

  ... obýval velkou část Evropy. Jak keltové žili nebo jaká řemesla používali, lidem ukazuje Václav Horák ze spolku Keltoi. „Tohle je třeba starověký měch na rozdmýchávání ohně. A tady si mohou děti vyzkoušet ...

  Kamenná panna a čtyřúhelníkové valy Kokrdy

  ... Václav Vokolek a Jiřího Kuchař ve své knize Esoterické Čechy, Morava a Slezsko uvádějí zajímavý postřeh - poblíž několika nalezených čtyřúhelníkových svatyň v Čechách byla pravidelně nelezena nějaká plastika ...

  1323 Karel IV. se ve Francii žení s Blankou

  Jan Lucemburský posílá v roce 1323 Václava na královský dvůr do Francie, kde se princi dostává vychování i vzdělání. Karel ve Francii pobyl jedenáct let. Na francouzském dvoře se Karel pilně vzdělával. ...

  1347 Karel IV. Korunovace na českého krále

  ... svatováclavskou královskou korunou. V ní se vedle zlata a drahých kamenů nachází relikvie koruny trnové. Ještě předtím dal sepsat Korunovační řád českých králů, který vycházel ze starého korunovačního ...

  Akce k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

  ... poprvé v novodobé historii bude poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky ...

  O konzervaci zbroje sv. Václava ...

  Přednáška restaurátorky Aleny Havlínové v úterý 9. 2. 2016 od 17:30 v knihkupectví a informačním centru NPÚ Na Perštýně 12.  

  Nález stříbrných mincí

  ... je to totéž, jako kdybychom chtěli penězi ocenit Svatováclavskou korunu, přesto nálezce má nárok na zákonnou odměnu,“ konstatuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Na podzim letošního roku ...

  Lucemburkové

  Lucemburkové - šlechtický rod pocházející z Lucemburska a vládnoucí v Čechách v letech 1310-1437. 1310-1346 Jan Lucemburský 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský) 1378-1419 Václav IV. 1420-1437 ...

  Ludmila, svatá Ludmila

  ... se horlivou šiřitelkou křesťanství. Po smrti svého syna Vratislava I. se stala poručnicí jeho synů Václava a Boleslava. Po neshodách s Václavovou matkou Drahomírou došlo najatými vikinskými vrahy Tunnou ...

  Bořivoj I.

  ... I., otce sv. Václava a Spytihněva I.  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo