Keltoi 1994-2017
  • Home

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Mojmírovci

Mojmír I.

V letech 830-846 první kníže Velké Moravy.

Mojmír II.

Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy v letech 894-906.

Mojmírovci

Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906

Rastislav

Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy v letech 846-870.

Svatopluk

Svatopluk - Panovník Velké Moravy v letech 871-894. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

Odběr novinek