Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Hostišová

Jak dokládají archeologické nálezy z doby před historické, byla krajina v okolí dnešní obce Hostišová osídlena ve všech údobích od starší doby kamenné. Paleolitické nálezy pocházejí časově z doby asi 10 000 let p. n. I.

Zlínský kraj

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Hostišová , Zlínský kraj

Odběr novinek