Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 9 výsledků.

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... k nimž se později přidali ještě Langobardi. O Panonii existuje jen velice málo historických údajů až do roku 35 př. n. l., kdy byli její obyvatelé, spojenci kmene Dalmatů, napadeni Octavianovými legiemi, ...

  0 Kronika pravěku 1.-8. st.

  ... germánský kmen Gótové, později jiný kmen Langobardi (na počátku 6. st.) 400 - 550 - dochází k zásadním etnickým posunům do kterých se zapojili jak evropské, tak mimoevropské národy, přicházejí první Slované ...

  Břeclavsko patřilo také Langobardům

  ... z Panonie do Itálie. Tak se Langobardi dostali postupně do sousedství kmene Gepidů a následně také Slovanů. Zvláštní pozornost zasluhuje hrob nalezený na katastru Šakvic, který v hloubce sedm a půl metru ...

  Marobud, markomanský král

  ... se k Markomanům začaly přidávat sousední germánské kmeny (Lugiové, Semnonové, Langobardi, Gótové, částečně také Hermunduři a snad i Kvádové). Tímto slučovacím procesem, založeným především na vzájemných ...

  Čižmářová Jana

  ... okruhem působení je její bohatá výstavní činnost (Langobardi na Moravě, Drahé kameny v pravěku, Antické umění v moravských sbírkách, Keltové na Moravě, Germáni a Římané), realizovaná jak na území ČR, tak ...

  Doba římská

  ... kultur, války, obchodní výměny, apod. V době římské poznáváme díky antickým autorům první jména kmenů a jejich vládců, např. Marobud, Langobardi, apod. Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... - kmen náležející k polabským Germánům a ke kmenovému svazu Svébů abeceda L Langobardi kmen polabských Germánů, svaz Svébů; přezdívka Dlouhobradí Limes romanus - hranice římské říše tvořená ...

  5.5 Bardové

  Bardi byli vypravěči příběhů. K jejich povinnostem patřilo vykládání bájí při ceremoniích, po náboženských obřadech, při nočních bděních u zemřelých, požehnání dětí, svatbách a svěcení domů. Vyprávěli ...

  Bardův hlas 2/2000

  ... - oddíl dětí a mládeže 4 největší keltské svátky Staré pověsti keltské Kdo byli Druidi? Kdo byli Bardi? TOP TEN Vydává Občanské sdružení KELTOI dne 24. 4. 2000 IČO: 48682535, číslo účtu: Česká spořitelna ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo