Časová osa osídlení na území Boiohaemum. Detaily k jednotlivým událostem najdete také v Kronice českých zemí

Paleolit - Starší doba kamenná


od 500 tisíc - starý paleolit (první lidé v Čechách)
od 300 tisíc - střední paleolit

od 40 tisíc - mladý paleolit (lovci mamutů), počátek řemesel, vymodelována Věstonická venuše
od 40 tisíc - aurignacien - první cromagnonci
od 30 tisíc - gravettien
od 20 tisíc - magdalenien
od 10 tisíc - Mezolit


Neolit - mladší doba kamenná


- první zemědělci
od 5 300 př. n. l. - starší neolit - kultura s keramikou volutovou (lineární)
od 5 000 př. n. l. - střední neolit - kultura s keramikou volutovou (lineární)
od 4 300 př. n. l. - maldší neolit - kultura s keramikou vypíchanou, moravská malovaná keramika

 

Eneolit - pozdní doba kamenná


- orba, zpracování mědi
od 3 800 př. n. l. - časný eneolit - kultura michelsberská
od 3 500 př. n. l. - starší eneolit - kultura nálevkovitých pohárů
od 3 000 př. n. l. - střední eneolit - kultura s keramikou kanelovanou
od 2 600 př. n. l. - mladší eneolit - kultura řivnáčská, kultura kulovitých amfor, kultura chamská
od 2 400 př. n. l. - pozdní eneolit - kultura zvoncovitých pohárů, kultura keramiky šňůrové

 

Doba bronzová


od 2 000 př. n. l. - starší doba bronzová
od 2 000 př. n. l. - kultura protoúnětická - počátek výroby bronzových předmětů
od 1 700 př. n. l. - kultura únětická
od 1 500 př. n. l. - střední doba bronzová - kultury mohylové
od 1 200 př. n. l. - mladší doba bronzová - knovízská kultura, milavčská kultura, lužická kultura, lid lužických popelnicových polí
od 1 000 př. n. l. - pozdní doba bronzová

Doba železná


od 750 př. n. l. - starší doba železná = halštat - prakeltské osídlení, knížecí hrobky, mohylové hroby, bylanská kultura, platěnická kultura, horákovská kultura - vyroben býček z Býčí skály
od 400 př. n. l. - mladší doba železná = latén - Keltové

Používané zkratky a podrobnější dělení:
Ha Halštat, doba halštatská
Lt Latén, doba laténská
Ha C 1 - zhruba 800-725 př. Kr.
Ha C 2 - zhruba 725-650 př. Kr.
Ha D 1 - zhruba 650-575 př. Kr.
Ha D 2 - zhruba 575-510 př. Kr.
Ha D 3 - zhruba 510-460/50 př. Kr.
Lt A - zhruba 460/50-400 př. Kr.
Lt B 1 - zhruba 400-325 př. Kr.
Lt B 2 - zhruba 325-250 př. Kr.
Lt C 1 - zhruba 250-180 př. Kr.
Lt C 2 - zhruba 180-110 př. Kr.
Lt D 1 - zhruba 110-50 př. Kr.
Lt D 2 - zhruba 50-10 př. Kr.

Doba římská


0 - doba římská - vpád Germánů, zánik keltských oppid
do 300 n. l. - Markomané a Kvádové
166-180 markomanské války

Doba stěhování národů


od 400 n. l.

Slované


od 500 n. l.

Doplněk, úprava: ta osa je špatně, promiň autore...na, tady máš moji stručnou a nezlob se

PALEOLIT
starší ( 1000 000-250 000)
střední (250 000-40 000)
mladší ( 40 000- 30 000 aurignacien)
(30 000- 15 000 gravetien)
(15 000- 8 000 magdalenien)
MEZOLIT ( 8 000- 5 600 )

NEOLIT
starší (5 600- 5 300 ) - první zemědělci
(5 300 – 5 100) - lineární keramika
střední (5 100 – 4 900) - lineární keramika, šárecký stupeň
(4 900 – 4 800) vypíchaná keramika – starší fáze
mladší (4 800- 4 400) – vypíchaná keramika – mladší fáze, lengyel
(4 400- 4 200) – vypíchaná keramika – pozdní fáze, pozdně lengyelský horizont

ENEOLIT
raný (4 200 - 3 900) – jordanovská kultura
starší (3 900 - 3500) – kultura nálevkovitých pohárů
střední (3 500 - 3 400) – kultura nálevkovitých pohárů – mladší fáze
(3 400 – 3 000) – kanelovaná keramika
(3 000 - 2 800) – řivňácká kultura
mladší (2 800 - 2 500) – kultura se šnůr. keramikou
(2 500 - 2 300) – kultura zvoncových pohárů
pozdní (2 300 – 2 000) – protoúnětická kultura

DOBA BRONZOVÁ
starší (2 000- 1 550) – únětická kultura
(1 550 – 1 500) – věteřovská
střední (1 500- 1 300) – mohylová kultura
mladší (1 300 – 1 000) – lužická kultura, knovízská, milavečská
pozdní (1 000 – 750) – slezsko-platěnická – starší fáze , štítarská kultura

DOBA ŽELEZNÁ
starší halštatská (750 – 450) –slezsko-platěnická – mladší fáze, bylanská, horákovská

mladší laténská (450-0) – keltové

DOBA ŘÍMSKÁ
starší (1.-2.st.)
mladší (3.-5.st.)
DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (5.-6.st.)
SLOVANÉ (od počátku 6. st.)

Detaily k jednotlivým událostem najdete také v Kronice českých zemí