Roku 1896 byl nalezen bronzový depot obsahující 48 bronzových náramků a dvě sekerky.

Všechny náramky mají v průměru mezi 7 – 10 centimetry. Dvě sekerky nalezené s náramky odpovídají typově artefaktům z období lužických popelnicových polí, tedy z mladší doby bronzové. Důvod umístění depotu do jámy mohl být votivní dar, tedy darem bohům nebo zásoba materiálu či ukryt před nebezpečím? Článek o nálezu najdete na stránkách Muzeum Jičín ext link 15