Obsáhlá dvoudílná publikace

Obsáhlá dvoudílná publikace je především podrobným katalogem 202 bronzových pokladů obsahujících 8 500 bronzových a měděných artefaktů. Fond je podroben typologicko-chronologické, srovnávací a prostorové analýze. Z rozborů vyplynuly výmluvné indicie pro historickou interpretaci tohoto specifického druhu archeologického nálezového fondu. Velký formát, 1034 str., přes 500 obr.