Na Kružínském vrchu bylo objeveno dosud neznámé pravěké hradiště - výšinný ohrazený areál.

Jeho předběžná datace spadá do doby železné - halštatu. Vnitřní vymezený areál zaujímá plochu cca 1,5 ha a vnější ji rozšiřuje o 1 ha a má dvojici linií opevnění.

Období: doba železná - halštat
Lokalita: Vroutek - Skytaly - Hradiště Kružínský vrch, okres

Zdroj: Regionální muzeum v Žatci ext link 15

Literatura: Prekop, F. 2018, Výšinný ohrazený areál na Kružínském vrchu, k. ú. Skytaly, Archeologie západních Čech dostupné on-line ext link 15