Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Hradiště

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Hradiště

2.3 Hradiště

Hradiště (6. až počátek 4. století př. n. l.)

Grabštejn - raně středověké hradiště

Při výzkumu nádvoří hradu Grabštejn byly nalezeny úlomky keramiky nebo zlomky kovů a potvrdily, že ještě předtím, než zde byl ve 12. století postaven hrad, existovalo na tomto místě raně středověké hradiště.

Hradiště Hrádek u Libochovan

Hradiště Hrádek u Libochovan

Hrádecké hradiště se nachází na strategické poloze nad východním břehem Labe v České bráně je znám archeologické obci již po dvě století. V odborné literatuře je poměrně často uváděn jako velmi významná lokalita.

Koryta - hradiště

Koryta - hradiště

Lokalizace: Kraj Plzeňský - okres Plzeň-sever, Koryta
Datování: pozdní doba bronzová

Sedlo u Albrechtic, hradiště

Hradiště Sedlo je umístěno na vrcholové partii hory Sedlo (902 m n. m.) a bylo postaveno v pozdní době halštat,ské. Lokace: Obec Albrechtice | Okres Klatovy | Plzeňský kraj, | Region Šumava | Expozice: Hradiště Datování: halštat, | Keltové,| Slované | Raný středověk

Svržno - hradiště

Svržno - hradiště

Hradiště Svržno se nachází na katastru obce Hostouň (okr. Domažlice, Plzeňský kraj). Hradiště vzniklo na sklonku doby bronzové a vyhořelo po roce 500 př. n. l.

Týnec nad Labem - hradiště

Hradiště leží na návrší Kolo v nadmořské výšce 225 m. n. m., má 25 metrů vysoký skalnatý sráz nad břehem Labe. Opevněná plocha má oválný tvar o délce 700 metrů a rozloze 9 ha. Areál hradiště byl zcela znehodnocen dlouhodobou zemědělskou činností.

Znojmo - Hradiště sv. Hypolita u Znojma (též Znojmo, Hradiště)

Eneolitické výšinné sídliště, hradiště z mladší, střední i starší doby bronzové a z raného středověku Expozice: hradiště Lokalizace: Obec: Znojmo, Hradiště | Okres Znojmo | Jihomoravsklý kraj, Datování: Eneolit | Doba bronzová | Doba římská, Germáni | Slované | Raný středověk | Vrcholný středověk

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo