Archaická DNA dokládá migrace do Británie doby bronzové - Studie Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age byla publikovaná v časopise Nature.

Díky této studii proběhla genetická charakteristika více než 100 jedinců z území ČR datovaných od neolitu po dobu laténskou. Přestože studie přináší nové poznatky především o území Británie, získaná data naznačují populační pohyby mezi různými částmi evropského kontinentu a potvrzují, co archeologové už dlouho předpokládali – že pozdní doba bronzová byla obdobím intenzivních a trvalých kontaktů mezi mnoha různými komunitami.
Poznatky svědčí proti šíření keltských jazyků do Británie až v době železné – populární hypotéze, tzv. ‚Celtic from the East‘ – a zvyšují pravděpodobnost jejich příchodu v pozdní době bronzové z dnešní Francie – zřídka diskutovaného scénáře, tzv. ‚Celtic from the Centre‘.

Zdroj: TZ ARUP ČAS a NM a Nature.com