Boleslav III. Ryšavý (okolo 965, Praha – 1037, Polsko) byl český kníže v letech 999–1002 a nakrátko znovu v roce 1003.

boleslav III rysavyBoleslav III., nazvaný Ryšavý, byl syn Boleslava II. Pobožného, bratr knížat Jaromíra a Oldřicha.
Doba vlády:
I. 999–1002
II. 1003
Boleslavova násilnická vláda zahájila první vážnou krizi přemyslovského státu - rozhodl se zbavit svých bratrů coby konkurentů.
1001 - útěk Jaromíra a Oldřicha, který měl být na Boleslavův příkaz zavražděn, do Bavorska
1002 - povstání proti Boleslavovi (vedeno Vršovci), Boleslav III. uprchl k Jindřichu Nordgavskému. Boleslav III. jím byl krátce zajat, poté se uchýlil k Boleslavu Chrabrému do Polska. Boleslav Chrabrý dosadil na český knížecí stolec svého oblíbence Vladivoje.
1003 (leden) - po smrti Vladivoje byl Boleslav III. Boleslavem Chrabrým znovu dosazen na český knížecí stolec. Slíbil Boleslavu Chrabrému, že se zúčastní povstávní proti římskoněmeckému králi Jindřichovi II.
1003 (9. únor) - kníže slíbil odpouštění svým dřívějším odpůrcům, ale nařídil vyvraždění Vršovců a svého zetě z tohoto rodu prý zabil vlastníma rukama. Tento čin vyvolal povstání. Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, oslepil jej a uvěznil. Na jaře 1003 vpadl Boleslav Chrabrý do Čech, které ovládal do podzimu 1004, kdy byl vypuzen římským králem Jindřichem II. Zbylých třicet let života prožil svržený Boleslav III. v polském vězení, kde také roku 1037 zemřel.

Obr: Boleslav III., freska ve znojemské rotundě sv. Kateřiny