Další tajemné zastavení na naší anglické pouti

Podle mapy se nacházíme poblíž vesnice Princetown, nejbližším městem je pak Tavistock. Žádné známky moderní civilizace však odsud není vidět. Padá drobný déšť. Jsme hluboko uvnitř drsného Dartmooru, v anglickém Devonu, v místech spojených v minulém století hlavně se Psem Baskervilským a dartmoorskou káznicí. V této oblasti se nachází řada pozůstatků pravěkých lokalit. Většinu z nich lze však bez dobré mapy jen těžko najít. A v této pustině plné mokřadů je nebezpečné zabloudit…

Ale náš dnešní cíl – posvátný okrsek Merrivale, který je z těchto lokalit nejdostupnější, hrál ve své době nepochybně zcela výjimečnou roli. Poblíž silnice B3357 je zde na ploše cca čtverečního kilometru několik menhirů, mnoho kamenných řad, kruhů, prohlubní, mohyl a základů kruhových chýší – obydlí lidu z doby bronzové, který tuto rozsáhlou svatyni vytvořil a používal. Je to areál, kde se patrně odehrávaly zasvěcovací obřady druidů formou absolvování jakési stezky, na jejíchž jednotlivých zastaveních se adepti spojovali se silami Země i Nebe a využívali zdejší energii k prohloubení svých schopností. Nejvyšší ze tří hlavních menhirů měří 3,2m. Větší ze dvou výrazných kamenných kruhů má oválný tvar o rozměrech 19,8 x 17,8m a nachází se na okraji lokality asi 360m jižně od silnice. V jeho pozadí se již zdvihají skalnaté kopce nehostinné scenérie blat. Jedenáct zbylých kamenů kruhu z místní žuly je pouze 30-45cm vysokých. Nejvýznamnější ze tří kamenných řad je dlouhá 264m. Jde o dvojitou linii více než 200 kamenů, na východní straně uzavřenou velkým kameným blokem trojuhelníkového tvaru. Nedaleko je ještě jedna kratší dvojitá a jedna jednoduchá řada.

Merrivale je rozlehlou lokalitou, která se dnes těší širokému zájmu místních proutkařů, snažících se rozmotat zdejší složité klubko energetických linií. O totéž usilujeme i my, pod vedením Ing. Kozáka. Odhalit tajemství Merrivalu za vymezenou dobu je však nemožné. Navíc nám zesilující déšť dává na vědomí, že dnes již máme odejít. Nic naplat, budeme se sem muset někdy vrátit a věnovat průzkumu více času.
Skutečností zůstává, že díky odlehlosti Dartmooru od vlivů civilizace kamenný okrsek Merrivalle zřejmě mnoho ze svých pravěkých vlastností neztratil, a zdá se, že jen čeká na obnovení své role.
Agrimonrix

Fotogalerie:

Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale
Merrivale