KELTOI je spolek zaregistrovaný u Ministerstva Vnitra dne 15. 2. 1994 pod registračním číslem II/S-OS/1-23507/94-R . IČ: 48682535 DIČ: 048-48682535.
Posláním sdružení je rozvíjet kulturní a společenský život, práce s dětmi a mládeží a organizování akcí pro děti mládež i dospělé.

 • ve spolupráci se Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech organizujeme akce na zámku Nižbor - Informační centrum keltské kultury (2004-5)
 • výstavba a provoz keltské osady v Mladé Boleslavi (1994-2004)
 • organizace tématických výstav (např. Hrajeme si na Kelty v Muzeu Benátky nad Jizerou, Setkání s Kelty ve Šlapanicích, Kyjově, Hodoníně, Veselí nad Moravou, České Lípě, Kolíně, ...)
 • vydávání výukových publikací zaměřených na děti a mládež (např. Boiohaemum - Ve stopách Keltů, Výlet za germány, Nahlédněme do pravěku 1 a 2)
 • vydávání výukových programů o historii (pracuje se na CD-ROMu o Keltech)
 • ukázky pravěkých řemesel - mletí obilí, pečení placek a chleba, výroba měděných a bronzových šperků, tkaní, výroba keramiky a mnoho dalších
 • organizování výukových programů pro děti a mládež v osadě Keltů (Setkání s Kelty od roku 1998)
 • organizování výukových programů pro děti a mládež v expozici výstavy v paláci Templ v Mladé Boleslavi Setkání se Slovany (2000-2001)
 • popularizace kulturního dědictví Keltů, Slovanů, Germánů, od doby kamenné po ranný středověk - základ internetového projektu www.boiohaemum.cz
 • organizování jednodenních a víkendových výletů pro děti a mládež za poznáním přírody
 • organizování jednodenních a víkendových pobytů dětí v prostředí keltské osady
 • organizování táborů
 • organizování festivalů keltské kultury (Samhain, Slavnosti Slunce, ve spolupráci s Bratrstvem Keltů Beltine)
 • organizování poznávacích cest do evropských skanzenů (zatím jsme navštívili cca 20 míst po Evropě)