I v roce 2002 naše aktivity propaguje cwestovka Kudrna. Organizuje výlet za Kelty do Čech a jedním místem zastavení je Osada Keltů v Mladé Boleslavi. CK Kudrna klub cestovatelů a dobrodruhů Cestovka Kudrna se svojí nabídkou zaměřuje na cestovatele a dobrodruhy, zajímající se o pohyb v přírodě - turistiku, vodu, kola, apod. K tomu ještě přidává i zájem o historii a také pořádá různé akce, např. věnované i Keltům. Na stránce v katalogu věnované nabídce akcí o Keltech máme díky šéfům, Vilda Dvořák a Michael Pokorný, i krátké povídání o Keltoi. Děkujeme.