Nepravidelné vydávání našeho informačního občasníku. Vydávání našeho informačního občasníku bylo celý rok provázeno nedostatkem financí na vydání tištěné varianty Bardova hlasu. Bylo to nahrazeno častou aktualizací našich internetových stránek www.keltoi.cz a www.boiohaemum.cz. K tomu je nutné také přidat několik vydání Bardova hlasu formou e-mailu zájemcům, kteří jsou v naší evidenci.

Odkaz na vydaný Bardův hlas:
Bardův hlas 20.7.2005