V neděli 13. srpna 2000 v 15:00 hodin proběhne slavnostní otevření výstavy Keltové, jak je neznáme v Muzeu ve Veselí nad Moravou. Na této vernisáži budete moci ochutnat pečeného čuníka, obilné placky pečené na kameni a zapít to medovinkou. Na výstavě je k vidění model obytného domu o velikosti 3,5 x 4 m, modely pecí na výpal keramiky, tavbu železa, zpracování bronzu - výheň, výrobu dehtu, výrobky dětí z KELTOI - keramika, měděné šperky, dřevo, apod. Dále zde najdete tkalcovský stav, zrnotěrku, dobové oblečení a spoustu dalších drobností z doby před dvěmi tisíci lety.
    Výstava je realizována ve spolupráci KELTOI a Městského muzea ve Veselí nad Moravou, pobočky Masarykova muzea v Hodoníně a potrvá do 29. září 2000. Evir