Výstava ve Šlapanicích měla docela velký ohlas - v návštěvnosti dokonce přišel rekordní počet návštěvníků! Výstavu totiž zhlédlo cca 1 600 osob, což v tomto muzeu dosud nepamatují. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na této výstavě podíleli a především zdůraznit, že byla dobře odvedená práce v propagaci výstavy. Vedení muzea také poděkovalo i nám za velmi zajímavé podání expozice především pro dětské návštěvníky.