V sobotu 24. dubna 2004 se ve středověké vesničce Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem uskutečnily "keltské slavnosti".
Botanicus - Ostrá u Lysé nad Labem - Beltine10:00-17:00, příprava již 23.4. večer; Stavba tábora, májky, přednášky, šerm, předvádění řemesel - výroba štítů, Kovárna, kovotepectví, síťování, tkaní, karetky, tkaní pásků, malování na tělo, žernov, pečení placek, kuchyně (pečení ryb, kaše), výroba misek, švartna, šerm, soutěže.

Účastníci: Petr Ondroušek - Křižák - vedení akce
Bójové: Josef Lešetický - Bus, Zdeněk Formánek - Havran, Věra Kadeřábková, Lukáš Přibyl, Andulka Kadlečková,
Fergunna: Vašek Brunner, Bohouš Brunner, Věra Rubášová
Keltoi: Vašek Horák, Láďa Habásko
další: EdF, Jana Votrubová - Johanka