28.-30.05.2004
Ukázky řemesel - Skautský Intercamp 2004 - skauti vesnička Valcha u Bor u Tachova

Ve dnech 28.-30. května 2004 se Keltoi zúčastnil skautského Intercampu 2004 v tábořišti Sycherák. Naším úkolem bylo účastníky Intercampu seznámit s historií Čech, především období, kdy na území Česka žili Keltové. K vidění a zkoušení bylo připraveno mnoho řemesel, např. tkaní na tkalcovském stavu, vaření jídla v kotlíku, pečení placek na kameni, mletí mouky, síťování, výroba švartnových perel, výroba dřevěných misek, apod. Děti si také mohli vyzkoušet Lukášovu drátěnou košili (mnoho dětí se poté nechávalo fotit svými kamarády…), půjčit si meč a štít, případně si zakoupit drobné keltské suvenýry. Účastníky Intercampu byly děti z celého světa, proto si zde přišli na své ti kteří hovořili anglicky…
Účastníci: Vašek Horák - vedení akce
Bójové: Josef Lešetický - Bus, Lukáš Přibyl,
Fergunna: Vašek Brunner, David Brunner, Věra Rubášová
další: Jitka Boháčková, Petr Rajnoch