HARMONIE - Centrum životního souladu. Posláním projektu Harmonie je pomocí zvuku a pohybu rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivce, nalézt celkovou harmonii a pevné místo v životě.

Cíle:

Hledání komunikačních cest ve skupině prostřednictvím společného rytmu, zpěvu a hry na etnické nástroje.
Rozpoznávání a rozvíjení vnitřních schopností jednotlivce - schopnosti sebevyjádření, umožňující proces sebeuvědomování, sebehodnocení a hledání svého místa v životě.
Získání vnitřního vyladění a psychické rovnováhy přirozeným způsobem bez používání návykových látek
Nabídka nových výchovných a komunikačních cest mezi rodiči a jejich dětmi při řešení konfliktních situací.
Hledání optimálního životního stylu jednotlivce a prevence před soc.patogenními jevy.

Obsah projektu:

    Naše současná společnost a zvláště mladá generace je dnes pod velkým tlakem sociálních nejistot a životních okolností, které neumí řešit. Únikem z těchto problémů bývá vznik nejrůznějších závislostí.
    Projekt Harmonie vychází ze zvýšeného zájmu mladé generace o různou etnickou hudbu z celého světa. Kolektivní hrou na tyto nástroje ideálně rozvíjí komunikační možnosti a schopnosti, které jsou významným a důležitým prvkem vy vývoji každého jednotlivce. Pod odborným vedením lektora mohou poskytnout zásadní zkušenost psychického vyladění a harmonie bez použití návykových látek.
    Obsahem projektu Harmonie je vybudování a provozování klubového zařízení docházkového typu, ve kterém bude možné nabídnout mládeži z Mladoboleslavska takovou činnost v oblasti prevence a využití volného času jako jsou např. kursy skupinové hry na etnické nástroje, posezení v relaxačním prostředí, pořádání konzultačních besed, apod.
    Nabízená alternativa vychází z koncepce a kombinace příjemného relaxačního prostředí a programu, který bude podporovat a rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce a zároveň poskytovat důležité zkušenosti a informace z oblasti komunikace a mezilidských vztahů, výchovné problematiky a vztahů rodičů a dětí.

Cílové skupiny:

Mládež od 13 let
Rodiče s dětmi školního věku

Programy budou probíhat v těchto formách:

Pravidelně se opakující aktivity: Klub mládeže, Kroužky (pěstitelský, hudební, výroba hudebních nástrojů...), Cvičení pro děti, ženy...
Workshopy
Pobyty dětí a mládeže: kurzy, semináře, jedno a vícedenní akce, pracovní dílny, relaxační pobyty, cvičení
Výukové cykly pro školy spojené s přímou praxí

Každý kurs bude provozován pro výše uvedené skupiny, přičemž práce s každou skupinou bude odpovídat věku a složení skupiny.