Podrobnosti projektu na podporu rozvoje Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor v roce 2005 Záměrem občanského sdružení Keltoi a jeho střediska Nižbor ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, obce Nižbor a dalších partnerů a odborných pracovníků pravidelně pořádat tématicky zaměřené kulturně naučné akce a výukové programy. V roce 2005 se uskuteční druhý ročník této akce.

Cíle projektu
• Popularizace kulturního dědictví
• Ukázat návštěvníkům život a řemesla předků
• Výuka dějepisu a skoro zapomenutých řemesel

Obsah

a) Organizování festivalů:

Beltine 7. května 2005

Lughnasad - svátek hojnosti a řemesel 27. srpna 2005
Fotogalerie

Samhain 29. října 2005
Fotogalerie

Program festivalů budou tvořit ukázky řemesel (např. výroba mouky, pečení chleba, pečení placek, výroba a výpal keramiky, výroba drátěných šperků, opracování dřeva, vaření jídla, tkaní na tkalcovském stavu, rozdělávání ohně, kovářství a mnoho dalších), dobová hudba, přednášky, hostiny, soutěže, taneční vystoupení, apod.

b) Výukové programy:

pro kolektivy dětí a mládeže se budou organizovat výukové programy zaměřené na poznávání keltských řemesel a běžného denního života Keltů formou interaktivního zapojení , kdy si návštěvníci budou moci vyzkoušet vybrané činnosti, např. výroba mouky, pečení placek, výroba šperků, sekání dřeva, apod. za odborného dozoru vyškoleného personálu. Každý účastník tohoto programu zároveň dostane tištěného průvodce životem Keltů.

Podrobná nabídka

Fotogalerie z roku 2005

Partneři projektu:
Nabídka: další partnery projektu hledáme. Děkujeme.