Projekt Keltský rok na zámku Nižbor byl realizován v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor. Partneři tohoto projektu byly: Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Středočeský kraj, obec Nižbor a Keltoi, občanské sdružení. Projekt byl zahájen v lednu 2005 vydáním letáku a jeho prezentací na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Další prezentace proběhla v rámci veletrhu Holiday World v Praze v únoru.
První akce projektu Beltine – keltská slavnost proběhla 7. května 2005. Program tvořily ukázky řemesel (Keltoi a skupiny Bójové, Fergunna), hudba (skupina Czeltic) a přednášky o Keltech a jejich životě. Akce se zúčastnilo cca 300 návštěvníků (vstupné platilo: 215 lístků pro dospělé a 7 pro rodinu, tj. 3-4 soby, děti měly vstup zdarma). Na přípravě akce se podílelo 15 osob. Počasí akci nepřálo, odpolední koncert musel proběhnout v sále zámku.
Další částí projektu byly výukové programy pro skupiny osob. Programy probíhaly v květnu až červenci a poté v září a v říjnu. Účastníci programu si vyzkoušeli řemesla, např. rozdělávání ohně, mletí mouky, pečení placek, výrobu šperku a prohlédli si multimediální expozici. Počet účastníků tohoto výukového programu byl 302 děti.
Druhá akce projektu Lughnasad – svátek hojnosti a řemesel proběhl 28. srpna 2005. Program tvořily ukázky řemesel (Keltoi a skupiny Bójové, Fergunna; a na naše pozvání Enfants de Finn z Francie), hudba (skupiny Harfové trio, trio Boiohaemum, Gwalarn z Bretaně) a přednášky o Keltech a jejich životě. Akce se zúčastnilo cca 320 návštěvníků (vstupné platilo: 157 lístků pro dospělé, 39 pro rodinu, tj. 3-4 soby, 7 samostatných dětí starších 10-ti let). Na přípravě akce se podílelo 21 osob.
Třetí akce projektu Samhain – keltský nový rok se uskutečnil 29. října 2005. Program tvořily ukázky řemesel (Keltoi a skupiny Bójové, Fergunna), hudba (skupina Taliesyn), rituál Samhain a přednášky o Keltech a jejich životě. Akce se zúčastnilo cca 240 návštěvníků (vstupné platilo: 119 lístků pro dospělé, 22 pro rodinu, tj. 3-4 soby, 31 samostatných dětí starších 10-ti let). Na přípravě akce se podílelo 17 osob.

Průběžně se prováděla propagace na internetových stránkách www.keltoi.cz www.boiohaemum.cz www.celticeurope.cz www.obecnizbor.cz . Dále se pozvánky objevily v denním tisku, např. Berounsko, MFDnes, ve Středočeských listech, apod.

Shrnutí:

Celkem se projekt přímo dotkl cca 1 200 přímých návštěvníků akcí. Propagace měla pravděpodobně i příznivý vliv na množství návštěvníků expozice Informačního centra keltské kultury. To se jistě pozitivně projeví i v příštích letech.

Vlastní příjmy: 115 726,17 Kč
Grant Středočeský kraj: 50 000,- Kč
Celkové příjmy: 165 726,17 Kč
Celkové náklady: 186 875,- Kč
Dofinancování z vlastních zdrojů: 21 648,83 Kč

Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům. Děkujeme Bratrstvu Keltů za pomoc při propagaci akcí. Podrobnosti a fotogalerie o jednotlivých akcích naleznete ve složce Nižbor 2005.

Zprávu zpracoval: Václav Horák