Nabídka tématicky zaměřené literatury, výrobků, apod. Zájemcům můžeme nabídnout tématicky zaměřenou literaturu na období pravěku, Keltové, Germáni, Slované, apod. na sesterském projektu boiohaemum.cz Časopis o historii od pravěku po středověk, zde si také můžete vše objednat. Dále Vám můžeme nabídnout různé výrobky z bronzu, železa, keramiku, apod. od našich kolegů, tuto nabídku najdete na www.vaclavhorak.com. Děkujeme za Váš zájem a pro Vaši informaci, prostředky získané tímto prodejem jsou použity na rozvoj našich aktivit.