21. 5.–27. 5. 2016 Raně středověké křesťanské unikáty ze západního Slovenska.

bojne plaketa

21. 5.–27. 5. 2016 Raně středověké křesťanské unikáty ze západního Slovenska
Zápůjčka z Archeologického ústavu SAV v Nitře dokumentuje unikátní nálezy pozlacených plaket s křesťanskou symbolikou, jež pravděpodobně tvořily výzdobu přenosného oltáře z přelomu 8. a 9. století, a také bronzového zvonu, prvního nalezeného na území někdejší velké Moravy datovaného do 9. století.
Doprovodný program

Přednášky v rámci Muzejní noci k výstavě Poklady z Bojné – Raně středověké křesťanské unikáty ze západního Slovenska a Dnů slovanské kultury

20. 5. 2016 – Centrum slovanské archeologie, Velehradská třída 537, Uherské Hradiště

Fenomén Bojná – počátky kultury a víry na Slovensku (Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., ředitel Archeologického ústavu SAV v Nitře), v 20.30 h
Fenomén Triglav – Počátky kultury a víry ve Slovinsku (prof. Dr. Andrej Pleterský, archeolog Univerzity ve slovinské Lublani), v 21.30 h

Více na www.dny-slovanske-kultury.cz

Související články