Keltoi 1994-2017

stopyVe stopách předků - výstavy, tipy na výlety

Krása ukrytá v bronzu

Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
19. Říjen 2019 - 29. Březen 2020

krasa ukryta v bronzu w2Cílem této výstavy je veřejnosti srozumitelnou formou sdělit, co se děje s nálezem, než se stane součástí muzejní výstavy, dlouhodobé expozice nebo než je uložen do depozitáře. Tento proces bude popsán v chronologicky navazujících krocích. Návštěvník se podrobně seznámí s jednotlivými úkony vedoucí k záchraně nálezu, od samotného vyzvednutí archeology po procesy restaurování a to na příkladu vzácných depotů z doby bronzové z oblasti Turska, Velkých Číčovic a Středokluk. Zároveň návštěvník bude moci získat i základní informace ohledně historických faktů, časovém zařazení a typologických zvláštnostech vybraných depotů nebo jejich částí. Propojením těchto dvou oborů, archeologie a restaurování, vznikají dva různé a velmi zajímavé pohledy na sbírkové předměty.

www.muzeum-roztoky.cz

Myšlenka komplexního představení bronzových depotů (lidově nazývaných poklady) ze sbírek muzea, se zrodila již na konci roku 2015, kdy instituce zís-kala v pořadí již třetí nález tohoto typu. Podnětem k uspořádání výstavy byla i snaha depoty ukázat v širším kontextu jejich zpracování a uložení. Vznikl tak projekt koncepčně rozdělený do dvou, obsahově stejně významných linií. Bronzové poklady viděné očima archeologa a konzervátora. 
Depoty jsou fenoménem zejména doby bronzové (2300/2200–750 let př. Kr.) a jejich ukládání za účelem úschovy, ochrany nebo jako rituální obětiny nabývá na významu a četnosti zejména s příchodem a znalostí výroby nové suroviny – bronzu.
Prvním z nálezů, který obohatil muzejní fond již v roce 1957, byly bronzové předměty z období kultury knovízské, uložené do země zřejmě v době 1100–1025 let př. kr. Nelze nezmínit, že analogie k nálezu bronzového cedníku z tohoto depotu z Čech neznáme a nacházíme je až v sousedním Německu. Druhým nálezem, předaným do muzea až po dlouhých 57 letech, je kolekce pěti bronzových nádob z katastru Velkých Číčovic. Jejich výjimečnost je dána zvláště, poprvé v Čechách doloženým, výzdobným motivem slunečních bárek, tažených vodními ptáky (labutěmi) a přítomností dosud neznámých typů nádob (konvice/džbánek s chybějícím víkem a amfora zdobená perlovcem). Majitel je, pro nás z neznámých důvodů, uschoval do země před více než 2 800 lety v období kultury štítarské pozdní doby bronzové. Posledním z představených souborů je depot z katastru obce Tursko předaný v roce 2015. Bez nadsázky můžeme říci, že různorodostí svého složení nemá na území Čech obdoby. Důvod jeho depozitu nám opět zůstal utajen, víme však, že k jeho uložení došlo v mladším období kultury únětické starší doby bronzové, tedy mezi lety 2000–1800 př. Kr. Výjimečné a mezi odborníky zvláště ceněné jsou bronzové slitky (ingoty), které z Evropy zatím nečetně známe až z přelomu starší a střední doby bronzové. Svoji exkluzivitu mají i tři zdobené lité bronzové dýky v pochvách z bronzového plechu, jejichž nejbližší analogií je již téměř 100 let starý nález bronzových dýk na pražských Kozích hřbetech.

Jana Klementová

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo