Projekt Keltská Evropa má sloužit k prezentaci keltského dědictví jako kulturního a ekonomického základu první sjednocené Evropy. Věřím, že přispěje k popularizaci této části historie co nejširšímu okruhu zájemců.
8.9.2003 Ing. Zbyněk Šorm, radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči Projekt je koncipován jako Informační centrum keltské civilizace v Čechách a na Moravě, kde budou ukázky nálezů, modelů oppid, možnost vyzkoušení si keltských řemesel, apod. Podrobný projekt je v současné době zpracováván ve spolupráci s francouzským partnerem projektu, tak aby mohl získat finanční prostředky z Evropské unie.
Organizaci celého projektu zajišťuje Středočeský kraj - Krajský úřad.
Krajský úřad také uvolnil ze svého rozpočtu finance potřebné na vydání tří skládanek o oppidech Závist, Hrazany a Stradonice, které se nacházejí na území Středočeského kraje. Tyto skládanky můžete získat přímo v úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha. Projekt bude realizován v prostorách zámku Nižbor blízko oppida Stradonice.