Národní muzeum - Výstava LOVCI MAMUTŮ 11.10.2006–31.8.2007 Kdy žili lovci mamutů?
Období lovců mamutů, které uvedl ve známost E. Štorch svojí dodnes velice čtivou knihou, spadá do střední části mladého paleolitu (cca 30 - 20 tisíc let před současností). Jedná se o období absolutně největšího rozmachu paleolitické civilizace. Středem tehdejšího kulturního světa se stal region Moravy, Rakouska a Slezska. Již nikdy poté neurčoval tento region vývoj kultury takovým způsobem, jako v tomto období. Celá tato kultura dostala jméno podle moravské lokality - pavlovién.

Lovili a žili i u nás
Vzhledem k tomu, že velká část nálezů této skvělé kultury pochází z území našeho státu, chtěli bychom představit nálezy z uvedeného období české i světové veřejnosti. V České republice se nalézají takové lokality jako Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Pavlov a Petřkovice, kde je v současnosti doložena výroba nejstarší keramiky na světě, tkaní nejstarších tkanin, výroba uměleckých předmětů výjimečných kvalit a velice složitý duchovní život s doklady šamanismu a dalších specializovaných druhů lidského konání.

Lovci na výstavě
Výstava je založena na prezentaci nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů denní potřeby tak, aby mohla být celá společnost představena ve své komplexnosti.
Dalším poutačem výstavy jsou modely v životní velikosti z Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Je možné shlédnout rekonstrukce jak zvířat a lidí, tak i jejich pracovních nástrojů a lidských obydlí.
Jsou zde prezentovány i výsledky antropologického průzkumu kosterních pozůstatků našich gravettienských předků. Větší pozornost je například věnována slavnému „trojhrobu“ z Dolních Věstonic. Obrazové rekonstrukce jsou od malíře Libora Baláka, který je vytvořil na základě nejnovějších vědeckých teorií a archeologických nálezů.

Jak to bude vypadat?
Výstava bude probíhat ve třech hlavních výstavních sálech budovy Národního muzea na Václavském náměstí a je koncipována do tří logicky i fakticky oddělených částí:
1. vstup - duchovní svět a umění
2. boční sál - přírodní svět, lov a získávání obživy
3. boční sál - svět domova - obydlí a život vesnice
Celou výstavou prolínají speciální světelné a zvukové produkce evokující život v dávnověku.

Výstava Vám představí komplexní společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy, budete v několika úrovních seznámen s magií a rituály, životem i smrtí našich předků.

Mimo jiné uvidíte:
Originály nejvzácnějších sbírkových předmětů (Věstonická Venuše, Předmostecká Venuše, figurka Muže z Brna), které se svým významem rovnají korunovačním klenotům
Repliky pracovních nástrojů a obydlí, modely lidí a zvířat v životní velikosti (např. také replika mamuta)
Ukázky pravěkých řemesel
Život v pravěké vesnici vesnici

...co jste asi ještě neviděli...
Instruktážní filmy:
Stavba modelu mamuta (který je na výstavě)
Výroba štípané industrie
Vydělávání kůží
3D Ukázka tvarových odlišností lebky gravettienského a současného člověka

Doprovodné akce k výstavě (od ledna 2007 - program bude upřesněn):
Pravěká hudba
Pravěká příroda
Experimentální archeologie
návazné akce v Brně v pavilonu Anthropos

A vezměte s sebou i děti...
Víkendové dílny pro děti (od ledna 2007):
Jeskynní malování
Modelování z hlíny
Hravá antropologie

Na výstavu Lovci mamutů Vás zvou:
Autorský kolektiv:
PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Ing. Blanka Kreibichová
PhDr. Karel Sklenář, Dr.Sc.
Pavel Beneš, ak. mal.
Petr Pokorný, Ph.D. RNDr.
Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
RNDr. Petr Velemínský, PhD.
Prof. MUDr., RNDr. Emanuel Vlček, Dr.Sc.

Spolupracující instituce:
Moravské zemské muzeum v Brně - Pavilon Anthropos
Archeologický ústav, Brno
Muzeum Východních Čech, Hradec Králové
Centrum experimentální archeologie, Všestary