Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčičích. Velkomoravské raně středověké hradiště z 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradími a podhradími.
Lokace: Mikulčice | Jihomoravský kraj
Téma expozice: Slované
Expozice: Hradiště | Muzeum

MikulčiceVýznamná historická a kulturní památka z období Velké Moravy s bohatými a cennými archeologickými nálezy. V terénu prezentovány kopie základů kostelů a knížecího paláce, v pavilonu II autentické základy dvou kostelů i hrobové jámy s pohřby, v návštěvnickém centru expozice Velkomoravské Mikulčice.

GPS: 48°48 13.651“N, 17°5 12.813“E

Pamětní razítko č. 013 najdete

www.mikulcice-valy.info 

Vydáno za finanční podpory Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.