Putujte s námi ve stopách našich předků - budete překvapeni, jaké dědictví nám zanechali a co před mnoha tisíci lety uměli vyrobit, co jedli, pili, jak chránili své domovy před nepřáteli a věřte, že mnoho nám zůstává ještě utajeno. Projekt byl v roce 2008 realizován za finanční podpory Středočeského kraje.

Seznam míst s pamětním razítkem naučné stezky Boiohaemum - Ve stopách předků - Středočeský kraj

003 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Expozice je věnována jedné z nejvýznamnějších archeologických památek v ČR, keltskému oppidu u obce Hrazany na Sedlčansku. Poprvé jsou prezentovány výsledky archeologického výzkumu v trojrozměrné podobě.
Lokace: Obec Prostřední Lhota u Chotilska | Okres Příbram | Správní obvod Sedlčany | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum Téma expozice: Keltové | Archeologie Pamětní razítko č. 003 více>>>

004 Muzeum Keltů v Dobšicích
Nabízí stálou expozici keltského národa, který žil na území Dobšic ve 4. – 3. století před naším letopočtem. V muzeu najdete figuríny muže-bojovníka a ženy z doby existence dobšického keltského pohřebiště.
Lokace: Obec Dobšice | Okres Nymburk | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum Datování expozice: Doba železná | Keltové | Archeologie Pamětní razítko č. 004 více>>>

005 Muzeum Nové Strašecí
Základní myšlenkou stálé expozice Keltové na Rakovnicku je prezentace evropsky významných archeologických lokalit z doby Keltů na Rakovnicku a především Novostrašecku. Je to oblast, která přilákala Kelty svým neobyčejným surovinovým bohatstvím železné rudy a švartny.
Lokace: Nové Strašecí | Okres: Rakovník| Středočeský kraj |
Expozice: Muzeum Datování expozice: Doba železná | Keltové Pamětní razítko č. 005 více>>>

006 Hradsko - pevnost nad Kokořínským údolím
Hradsko - opevněné sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a raně středověké hradiště. Při archeologickém výzkumu zde bylo nalezeno pravděpodobné obětiště kruhovitého tvaru a místo předkřesťanského kultu.
Lokace: Obec Hradsko | Město Mšeno | Okres Mělník | Středočeský kraj
Téma expozice: Doba kamenná | Doba bronzová | Slované | Archeologie
Expozice: Hradiště | V přípravě: Naučná stezka | Muzeum
Pamětní razítko č. 006 více>>>

Seznam míst bez (zatím) pamětního razítka naučné stezky Boiohaemum - Ve stopách předků

Mšecké Žehrovice
Nejznámější keltská čtyřúhelníková svatyně v jejíž blízkosti
se našla opuková hlava keltského heroa.
Lokace: Obec Mšecké Žehrovice | Okres Rakovník | Středočeský kraj
Expozice: Svatyně Datování: Doba železná | Keltové více>>>

Oppidum Hrazany
Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951–1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské, ale také poznatky o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku.
Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský kraj Expozice:Oppidum Datování expozice: Doba železná | Keltové více>>>

Závist - Oppidum
Závist je nejrozsáhlejší keltské oppidum v Čechách - 170 ha, mohutné několikanásobné valy mají celkovou délku skoro 10 km. Osídlení tohoto místa je bohaté již od doby kamenné až po Slovany a na akropoli bylo postaveno i několik svatyní.
Lokace: Obec Lhota - Točná | Okres Praha - západ | Středočeský kraj Expozice: Oppidum | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové více>>>

Stradonice - oppidum
Nejslavnější keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu „Hradiště“ v nadmořské výšce 380 m.
Lokace: Obec Stradonice | Okres Beroun | Středočeský kraj
Expozice: Oppidum | Naučná stezka Datování expozice: Doba železná | Keltové více>>>

Muzeum Kolín
Expozice vás provede pravěkem od dob „lovců mamutů“ až po slovanské osídlení v raném středověku. Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami.
Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba římská | Slované | Středověk více>>>

Benátky nad Jizerou - Expozice Hrajeme si na Kelty
Výstava Hrajeme si na Kelty je netradiční výstavní expozice v Muzeu Benátky nad Jizerou zaměřená na život našich předků – Keltů.
Lokace: Obec Benátky nad Jizerou | Okres Mladá Boleslav | Středočeský kraj Expozice: Muzeum Datování: Doba železná | Keltové více>>>

Informační centrum keltské kultury zámek Nižbor
V multimediální expozici si můžete prohlédnout filmy o řemeslech, duchovnu, apod.; na monitorech si můžete najít stovky hesel a obrázků o Keltech, modely a animace oppid 3D film a mnoho dalších zajímavostí.
Lokace: Obec Nižbor | Okres Beroun | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum | Naučná stezka - oppidum Stradonice Datování expozice: Doba železná | Keltové více>>>

Žalov - Levý Hradec
Významné raně středověké hradiště známé pod názvem Levý Hradec najdete na okraji Roztok. Hradiště zaujímá ploché temeno ostrožny nad Vltavou.
Lokace: Roztoky u Prahy | Středočeský kraj Expozice: Hradiště Datování: Doba kamenná | Eneolit | Doba bronzová | Slované | Středověk více>>>

Templ Mladá Boleslav
Multimediální regionální muzejní expozice TEMPLUM HISTORICUM ET ARCHAEOLOGICUM BOLESLAVIENSE.
Lokace: Mladá Boleslav | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum Datování: Pravěk | Doba kamenná | Doba bronzová | Doba železná | Keltové | Slované | Středověk více>>>

Chloumek u Mladé Boleslavi
Eneolitické výšinné sídliště, hradiště z mladší doby bronzové (?) a z raného středověku.
Expozice: Hradiště Lokace: Obec Dobrovice - Chloumek | Okres Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
Datování: Eneolit | Doba bronzová | Slované | Raný středověk | více>>>

 

Upozornění!
Archeologické výzkumy mohou provádět, podle zákona č. 20/1987 Sb. pouze AÚ AV ČR a další oprávněné odborné organizace, které mají povolení od Ministerstva kultury ČR. Vyhledávání pomocí detektorů a dalších pomůcek je nezákonné!

Projekt byl v roce 2008 realizován za finanční podpory Středočeského kraje.