Po turistické stezce ve stopách archeologů
Po stopách archeologů se budou moci už brzy vydat lidé na Mikulovsku. Mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem vznikne nová turistická stezka, která má za cíl přiblížit návštěvníkům slavná archeologická naleziště.
Lokace: Obec: Dolní Věstonice | Okres: Břeclav | Jihomoravský kraj
Expozice: Naučná stezka Datování: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů

Právě v těchto místech objevil před více než osmdesáti lety tým Karla Absolona sošku Věstonické Venuše

Region bohatý na archeologické nálezy má nyní lidem více představit nová stezka, kterou připravuje Mikulovské regionální muzeum. „Má upozornit na důležité archeologické lokality, které se tam nachází jednak z paleolitu, tedy období lovců mamutů, a jednak z období Velkomoravské říše,“ vysvětluje Petr Kubín z Regionálního muzea v Mikulově.

Vzácné vykopávky mohou lidé poznat v archeologickém muzeu v Dolních Věstonicích. Na jejich naleziště je pak zavede pět kilometrů dlouhá stezka, kterou bude tvořit osm zastávek s informačními panely. „Na těch panelech budou umístěny fotografie jednotlivých nálezů z archeologických výzkumů, plány průzkumů a samozřejmě stručná charakteristika lokalit v určitém kontextu, aby to návštěvníci lépe pochopili,“ dodává Petr Kubín.

Záměr muzea si pochvaluje mikulovská radnice. Podle ní vytvořená stezka zhodnotí jedinečné území kolem Pálavy. „Určitě to pomůže turismu, ten trend je jednoznačný - obyvatelé Česka i zahraničí hledají tyto aktivity,“ myslí si starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Muzeum chce novou stezku otevřít letos na jaře. Zároveň počítá s tím, že se stane součástí dlouho chystaného archeoparku, který by měl přibližně do pěti let vzniknout na Mikulovsku.

Informační panely - sídliště paleolitických lovců - Absolonova stanice - místo nálezu Věstonické venuše - Po stopách střetu dvou civilizací - kultura Germánů a Římanů na jižní Moravě - Slovanské hradisko - Velkomoravské hradisko

Zdroj: 28.01.2007 - 17:12, autor: zpravodajství ČT24. Svatava Macurová zpravodajství ČT24.

Pamětní razítko č. 015 získáte v pokladně muzea