Hradiště z pozdně halštatského období. Vrchol je opevněn mohutnými valy.
Lokace: Obec Zálezly - Lčovice | Okres Prachatice | Jihočeský kraj
Expozice: Hradiště | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Halštatsko-laténské hradiště se nachází v blízkosti kupecké stezky. Val navazuje na přírodní skaliska, která jsou kolem hradiště. Opevnění mívalo lícovanou zeď z kamene a akropole byla také chráněna vnitřním valem.
Při výzkumech se zde našly pozůstatky obydlí, keramiky a dalších běžných věcí.

GPS: 49°5 53.888“N, 13°52 7.045“E