Dne 10. října 2007 získal náš projekt podporu Nadace Auxilia z prostředků NIF.
Nadační příspěvek je určen na projekt Boiohaemum - Ve stopách předků". Prostředky jsou určeny na rozvoj projektu a Nadaci Auxilia děkujeme za tuto podporu.

Stránky Nadace Auxilia