www.stopypredku.cz - tipy na výlety - akce, pozvánky na výstavy, přednášky, apod.

Od dubna 2008 zahajujeme realizaci nového projektu Ve stopách předků. Putování za Kelty, Slovany, za lovci mamutů, apod. Chceme vytvořit naučnou stezku a spojit propagaci expozic muzeí, archeoparků a lokalit spojených přímo se životem našich předků.

Věříme, že projekt nebude zneužit nepřáteli popularizace archeologického dědictví a lokality budou uchráněny pro další generace.

Projekt v roce 2008 podpořil Středočeský kraj.