Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - LT B

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - LT B

LT B - Latén B, časově období 390 – 260 př. n. l.
používaný název starý latén

Bílina

V roce 1975 zde byla prozkoumána nehrazená osada - usedlost.

Klučov - velitelský mečík

Klučov - velitelský mečík

Při výkopech v blízkosti trati Praha-Česká Třebová byly porušeny četné pravěké objekty, zejména v úseku mezi Klučovem a Českým Brodem.

Křenovice - Velitelský mečík

Křenovice - Velitelský mečík

V bojovnickém hrobu č. XX byl mimo jiné nalezen pseudoantropomorfní mečík u jenž je na bronzové středové objímce výrazná časně laténská výzdoba tvořená úponkovým motivem v tzv. waldagesheimském stylu.

Kšely - Velitelský mečík

Kšely - Velitelský mečík

Roku 1955 byl v jednom z kostrových hrobů nalezen pseudoantropomorfní mečík.

Kuřim - nález keltských hrobů

Záchranný výzkum na okraji Kuřimi probíhá postupně od roku 2020 a podařilo se během něj odkrýt eneolitickou a keltskou osadu. Překvapením byly výsledky v srpnu 2021, kdy se objevila i trojice keltských kostrových hrobů.

Lahošť - nález kotle

Lahošť - nález kotle

Nález bronzového kotle z duchcovského Velkého vřídla u Lahoště nalezeného v roce 1882 lze považovat za votivní dar.

Nemilany - Velitelský mečík

Nemilany - Velitelský mečík

Olomouc-Nemilany 1, cihelna - v roce 1938 byl v městské cihelně severně od obce rozkopán kostrový hrob bojovníka.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo