Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Velká Morava

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Velká Morava

0830 Vznik Velké Moravy

Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl staromoravský stát, jádro Velkomoravské říše.

0846-870 Rastislav

Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy

0871-894 Svatopluk

Svatopluk - Panovník Velké Moravy. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

0894-906 Mojmír II.

Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy.

Bojná - pozlacená plaketa

Bojná - pozlacená plaketa

Unikátní nález pozlacené plakety s křesťanskou symbolikou, jež pravděpodobně tvořily výzdobu přenosného oltáře z přelomu 8. a 9. století, území někdejší velké Moravy.

Mojmír I.

V letech 830-846 první kníže Velké Moravy.

Mojmír II.

Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy v letech 894-906.

Mojmírovci

Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906

Rastislav

Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy v letech 846-870.

Svatopluk

Svatopluk - Panovník Velké Moravy v letech 871-894. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo