Jednotlivá střediska vznikají dle potřeb pro různé projekty:

Počátky Keltoi sahají do přelomu roků 1993-4, kdy došlo k názorové neshodě ke způsobu výchovy mládeže s vedením jiné společnosti, pro kterou jsme všichni pracovali. Zákládajícími členy Keltoi jsou Vašek Horák, Michal Hlaváč, Katka Hodboďová. K nim dále patří Radek Patrný, Zuzka Válková a Jitka Poláková. Tato skupinka pod vedením Vaška Horáka připravila veškeré formality potřebné pro vznik sdružení a 15. února 1994 bylo Keltoi zaregistrováno. Stále jsme však pracovali a dále chtěli pracovat ve stávajícím oddíle, ale názorová propast se zvětšovala a v úterý 8. března 1994 bylo Vaškovi Horákovi oznámeno, že oddíl AMFORA, jehož byl vedoucím končí.
Odpoledne musel dětem, které na schůzku přišli, oznámit, že je konec. Zároveň nabídl dětem možnost začít znova, bez zázemí, bez prostředků. Celý oddíl a pár dalších dětí a mládeže z jiných oddílů se přidali a mohlo se začít. Tak vznikl první oddíl dětí a mládeže pro hlavičkou Keltoi.

Zde je seznam osob, kteří byli na začátku:
Vašek Horák, Zuzka Válková, Radek Patrný, Jitka Poláková, Tomáš Linhart, Jirka Prokop, Katka Hodboďová, Michal Hlaváč, Lucka Svobodová, Ota Šefl, Pavel Haňka, Katka Procházková, Milan Haňka, Jana Suchardová, Katka Košvancová, Věra Šolcová, Radek Sluka, Míša Šimková, Tomáš Pařík, Eliška Soukupová, Pavel Konovalenko, Katka Rubešová. Po několika týdnech přicházejí další: Michal Brzobohatý, Vašek Klain, Láďa Habásko, Katka Jirounková, Jindra Taneček, ...