Organizační změny v KELTOI 2001 bylo zaregistrováno pět dceřinných společností - částí KELTOI, které převezmou organizaci jednotlivých programů:

- Osada KELTOI Mladá Boleslav
- Harmonie - Centrum životního souladu
- Informační centrum pro mládež Mladá Boleslav
- Středisko Mladá Boleslav
- Mladoboleslavský přehled
Důvodem těchto změn je rozsáhlost aktivit občanského sdružení KELTOI a nutnost získání nových lidí do řízení těchto aktivit, aby získali prostor pro svoji seberealizaci.

Vašek Horák