Od dubna 1994 se opět začínáme scházet s našimi dětmi na různých místech - bez klubovny a zázemí.

Sobota 16. dubna 1994 Výprava do Českého ráje
Vyrážíme na výpravu s dětmi za poznáním Českého ráje. Sraz máme v 7.00 hodin na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi, návrat kolem 17.00 hodiny.
Každé úterý od května se setkáváme na pozemku na Štěpánce a čistíme pozemek. Součástí schůzek jsou také hry, soutěže a výrobky z různých nenáročných materiálů.

Čtvrtek 12. května 1994 se svolává setkání všech členů a přívrženců Keltoi za účelem seznámení se s pozemkem, který nám byl odsouhlasen k užívání. Sraz je v 17.00 hodin před Kolibou na Štěpánce.

Sobota 14. května 1994 Výprava dětí Panská skála, Jestřebí
Odjezd v osm hodin z hl. nádraží ČD

Sobota 28. května 1994 Výprava Turnovsko
Úterý 31. května 1994 schůzka dětí na pozemku
Úterý 7. června 1994 schůzka dětí na pozemku
Úterý 14. června 1994 schůzka dětí na pozemku
Sobota 25. června 1994 Výprava Turnovsko
Úterý 28. června 1994 schůzka dětí na pozemku
Sobota 28. května 1994 Výprava Turnovsko
Sobota 25. červen 1994 Výprava - Bozkovské jeskyně