V dubnu 1994 jsme si pro plánovaný nábor dětí vytvořili první propagační materiály - letáček, který jsme dávali po školách, apod.