Pohlédnout do tváří dvou žen starých přes šest tisíc let budou moci návštěvníci Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

Odborníci dokázali určit i takové podrobnosti, jakou barvu očí ženy měly. Archeologové také upozornili, že ženy musely nejspíš tvrdě pracovat v šachtách.
Kosterní pozůstatky vykopali archeologové už v roce 2002 při výzkumu pravěkého těžebního revíru v oblasti Krumlovského lesa na Znojemsku.
V jedné z těžebních šachet v hloubce asi šesti metrů byl nalezen téměř kompletně zachovalý skelet 30-35leté ženy. V hloubce sedmi metrů odkryli archeologové další skelet 35-40leté ženy v natažené poloze s rukama sepnutýma za hlavou, která měla na hrudi kostru novorozence.
Obě ženy byly velmi drobné, neměřily ani 150 centimetrů. Starší žena měla horší zdravotní stav, trpěla zřejmě chudokrevností a nález svědčil o nadměrném zatěžování páteře. Mladší žena na tom byla dle odborníků lépe, ačkoli stopy na zubní sklovině a holeních kostech svědčily pro prodělaném stresu, hladu a strádání v období růstu.
Analýza DNA prokázala, že ženy byly příbuzné, jednalo se nejspíš o sestry, možná i o matku s dcerou. Zajímavé však je to, že novorozenec podle DNA nevykazoval příbuznost ani s jednou z žen. Není vyloučeno, že ženy byly obětí rituálního obětování.

Zdroj: novinky.cz