Hroby „knížat“ ze starší doby železné v Praze – Letňanech

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné z 8.-7. stol. př. n. l.

V prvním z hrobů o rozměrech 5 x 3 m se čtyřmi kůlovými jamami v rozích byl pohřben jedinec na voze. Z vozu se zachovaly pozůstatky čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, řetězy a ozdobné bronzové prvky řemení koňského postroje. Hrob byl vybaven sadou 21 keramických nádob různých velikostí – od miniaturních pohárků přes malované mísy a talíře, až po větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobu. Části těl skotu, vepře a ovce nebo kozy byly pravděpodobně původně navlečeny na dlouhých železných rožních a byl k nim přiložen železný sekáč.

Druhý jedinec byl pohřben v hrobové jámě podobných rozměrů, avšak bez nosných kůlů v rozích. Oproti předchozímu nálezu neležely kosterní pozůstatky na voze, v hrobové jámě však bylo uloženo bronzem zdobené jho a součásti koňského postroje, podobně jako v předchozím případě. Při pravém boku pohřbené osoby stála sada malovaných nebo tuhovaných nádob a za nimi byly uloženy části kosterních pozůstatků z mladého skotu a menšího bravu. Součástí pohřební výbavy byl také železný hrot kopí a bronzové náramky.

K osobním šperkům obou příslušníků vládnoucí vrstvy náležely jeden jantarový a tři bronzové kroužky. Výdřeva hrobek i dřevěný vůz se zachovaly jen místy, zejména v blízkosti kovových předmětů. Obě hrobové komory byly pravděpodobně původně překryty mohylovým násypem.

Letňany jsou v současnosti druhou lokalitou s nálezem kostrového pohřbu na voze v Praze (po nálezu v Praze-Bubenči z r. 1907) a třetí lokalitou se dvěma pohřby vládnoucí vrstvy v sídelním prostoru bylanské kultury (8.–7. stol. př. n. l.; starší doba železná) v Čechách.

Fotografie, zdroj: ARUP ČAS