Moravské zemské muzeum pokračuje v antropologických rekonstrukcích.
Antropologická rekonstrukce tváře šamanky z Dolních Věstonic.

Centrum kulturní antropologie Historického muzea Moravského zemského muzea (antropoložka Mgr. Eva Vaníčková ve spolupráci se sochařem MgA. Ondřejem Bílkem) v současnosti pracuje na přípravě velkého, v pořadí již třetího, projektu „Antropologická rekonstrukce podoby podle lebky – Podoba Šamanky z Dolních Věstonic, DVIII“.
Nález pohřbu ženy, učiněný v roce 1947 v Dolních Věstonicích archeologem Bohuslavem Klímou, svým významem představuje paleoantropologický materiál první kategorie v celosvětovém měřítku. Kosterní pozůstatky této ženy z doby lovců mamutů jsou nedílnou součástí sbírek Moravského zemského muzea a patří historicky mezi jedny z nejcennějších. Nález není zajímavý pouze díky světoznámé lokalitě z období lovců mamutů a staří okolo 28.000 let. Pozůstatky asi 45 leté ženy jsou velmi zajímavé
i po stránce antropologické. Lebka šamanky totiž nese znaky traumatického zranění obličeje, jež se podílelo na nerovnoměrném růstu obličejové části a tím i na celkové podobě této ženy. Oprávněně se můžeme domnívat, že i toto traumatické zranění ji mohlo předurčit k významné roli ve spirituální sféře v rámci šamanistického pojetí světa. Rekonstrukce tváře šamanky tedy bude významným a atraktivním muzeálním počinem - poprvé návštěvníci budou moci pohlédnout do přesné antropologické rekonstrukce člověka, žijícího pod pavlovskými kopci v době lovců mamutů. Velký význam však bude mít i v rámci mezinárodní odborné komunity, která bude s rekonstrukcí seznámena v rámci prestižní publikace v předních světových i českých odborných časopisech.
Rekonstrukce tváře šamanky z Dolních Věstonic následuje po obdobných úspěšných projektech Centra kulturní antropologie (rekonstrukce tváře princezny z Býčí skály, přesná anatomická rekonstrukce neandertálce) a v rámci České republiky se zvolenými postupy jedná o zcela jedinečný počin. Finální podoba tváře bude zhotovena z materiálů, které co nejvěrněji napodobují přirozenou kůži (silikony), do které budou implantovány lidské vlasy, řasy atd. Provedené dílčí kroky jsou vždy konzultovány s předními světovými odborníky a pracovišti z oblasti antropologie, archeologie a lékařství, v tomto případě především s anatomickým odd. univerzity v Göttingen a s moskevskou laboratoří antropologické rekonstrukce při Ruské akademii věd. Do rekonstrukce tváře jsou implementovány rovněž zkušenosti ze současné klinické praxe, která nám umožňuje pozorovat podobná zranění u současných populací a tím lépe pochopit následné postraumatické změny v obličeji.
Rekonstrukce tváře v podobě busty bude zveřejněna a představena návštěvníkům v Pavilonu Anthropos v první polovině roku a zůstane součástí stálé expozice Anthroposu, stejně jako rekonstrukce princezny z Býčí skály a přesná rekonstrukce neandertálce, nyní součástí výstavy Vítejte u neandertálců.

Zdroj: TZ MZM