Dne 26. srpna 1346 v bitvě u Kreščaku umírá český král Jan Lucemburský.

Jan Lucemburský je již sedm let slepý dostavil na pomoc francouzskému králi Filipu VI. v bitvě proti aglickému králi Eduardovi. Na bojišti byl také i jeho syn Karel, který byl zraněn a opustil bojiště do bezpečí. Slepý Jan se nechal přivázat ke dvěma průvodcům a s údajným výrokem "toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal" zemřel při sebevražedném útoku.