V roce 788 franský král Karel Veliký, po vyvrácení říše Avarů, se zaměřil na území dnešních Čech.

Roku 805 bylo zapsáno: „Slovanský národ, jenž válkou je sdostatek divý, bývá nazýván Čechové, je drzý a nespolehlivý, pokouší se dráždit Franky a popudí na sebe hněv Karlův“. Téhož roku podnikly franské sbory vpád od Čech o síle nejméně 30000 mužů. Cílem bylo vynucení tributární závislosti českých kmenů. Češi však zvolili taktiku spálené země. Karel proto chtěl dobýt hradiště Canburg (jeho přesná poloha není známa – snad poblíž soutoku Labe s Ohřem). Tam se také měla Karlova vojska setkat. Canburg se jim ale ani po 40denním obléhání dobýt nepodařilo a protože mezitím Karlova armáda vyplenila celé okolí, musela vrátit domů hladová a s nepořízenou.