Lokace: viz Habrůvka Okres: Blansko, Jihomoravský kraj,
Období: paleolit, halštat,

Jeskyně byla lidmi využívána v paleolitu, neolitu, eneolitu, době bronzové, době železné - halštatské a laténské, době římské, době slovanské, obdobně i ve středověku.
Nejstarší jeskynní kresba v ČR a nejvýznamější objev tzv. býčka ze závěru doby halštatské, viz související články.

Fotogalerie

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15