Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj,paleolit, doba bronzová Keltové,Slované