Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj
Období: doba bronzová, Keltové, doba římská

Jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v České republice spadá do mladší doby železné, tzv. doby laténské. Leželo na trase tzv. jantarové stezky a pravděpodobně bylo jedním z nejdůležitějších výrobních a obchodních center, ve kterém se zřejmě také vyráběly mince. Dále se zde našly mince z Řecka, Říma, Kartága nebo Egypta, stovky železných a bronzových předmětů, mezi nimiž vyniká druhá největší kolekce skleněných náramků v Evropě.
Sídliště bylo pravděpodobně předchůdcem pozdějších keltských správních center, tzv. oppid. Zaniklo koncem 2. století př.n.l. pravděpodobně při vpádu Teutonů na Moravu. 
V novodobé historii bylo naleziště drancováno pomocí detektorů kovů.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15