Lokace: Bacín Okres: Beroun, Středočeský kraj,paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové