Lokace: | Okres: Uherské Hradiště | Zlínský kraj,
Datování: paleolit, eneolit, doba bronzová Keltové,Slované

Analýza Bánovský poklad - analýza nálezu z roku 2017 ze starší doby železné (halštat)