Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 45 výsledků.

  3.05.6 Keramika - výrobky - dyzna

  Dyzna je cihla nebo část vyzdívky pece s otvorem, jímž se vháněl vzduch do pece za účelem dosažení vyšší teploty. Brno-Obřany - Dyzny a jejich fragmenty, pozdní latén

  3.05 Keramika - od jílu k nádobě

  Keramika - nejpotřebnější nádoby bez kterých si neumíme představit náš život. Velmi významnou roli má také obyčejná hlína - jíl. Že si z Vás střílím? Kdepak! Už jsem Vám říkal, že sklizenou úrodu skladujeme ...

  Keramika - přístřešek

  Rekonstrukce objektu o velikosti 3 * 3 m. Jedná se o lehký přístřešek se sedlovou střechou. Expozice bude obsahovat vybavení na výrobu keramiky. Konstrukce je spojena dřevěnými kolíky, střecha ...

  3.05.6 Keramika - výrobky

  Laténská keramika je provedením dokonalá a tvarově bohatá; stejně jako jiné druhy nálezů podléhá módním trendům, tedy vývojovým změnám. Keramika starší doby laténské vychází z předchozího halštatského ...

  Keltové na jihu Boiohaema

  ... sklo, ale třeba i hotové korálky s očky patrně fénické či kartaginské provenience. Později z něj dokázali vyrobit třeba i krásné náramky. Jejich keramika je již z velké části provedená na kruhu a v určitých ...

  Markvartice - svatyně

  ... jehlice a falérka, luxusní i užitná keramika. Mezi další nále­zy z vnitřního areálu - který byl detailně prohledán téměř stovkou sond a vrtů, geofy­zikální a leteckou prospekcí, ale i telegnosti­kem - ...

  3.05.6 Výrobky z keramiky - Situla

  Situla je nádoba ve tvaru vědra.   Blučina - svisle rýhovaná tuhová situla   Staré Hradisko - svisle rýhovaná tuhová situla se značkami na dně

  Libenice u Kolína

  ... V objektu byla zjištena keramika, např. zlomky mís na kruhu s vnitřní vhlazovanou výzdobou koncentrických kruhů a vlnic, datovatelné do 2.-1. století, dále přes 10 kg strusky. Nejdůležitějším nálezem je ...

  2.5 Výbava domu

  Výbava domu tvoří např.: Keramika - standartní, na hrnčířském kruhu vyrobená, dotáčená nebo ručně tvarovaná - mísy, hrncovité tvary, soudky, situly, láhve, vázy, pohárovité nádoby, zásobnice, pokličky, ...

  3.05.4 3 Vlešťování

  Vlešťování je výzdoba keramiky vhlazováním ornamentu do povrchu nádoby. Např. vlnice na vnitřním povrchu misek z jemného materiálu nebo na horní části výduti velkých zásobnic.

  3.05.4.2 Kolkování keramiky

  Kolkování keramiky je výzdoba keramiky pomozí razidla různými výzdobnými prvky. Vyskytuje se v časném laténu LT A, např. tzv. braubašská keramika a zdobí se na vnitřním povrchu misek nebo na vnějším ...

  3.21 Grafit, tuha

  ... Krumlov), západní a severní Morava. Grafit byl přidáván do keramiky a tím se vytvořila tzv. tuhová (grafitová) keramika nebo byla nádoba grafitem potírána (tuhovaná keramika). Nejčastějším výrobkem z tuhového ...

  Brandýs nad Labem - U Vodojemu

  Lokalita U Vodojemu - V roce 2016 zde proběhl záchranný archeologický výzkum. Na prozkoumané ploše byly nalezeny sídlištní a pohřební komponenty. Nálezy pokrývají časové rozpětí od pozdní doby kamenné ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... římské početné zboží (běžná keramika i terra sigillata, spony ad.). Hlavním exportním centrem a místem nejdůležitějších trhů a překladišť pro naddunajské Germány bylo Carnuntum. Pro moravské území má také ...

  6.15.4 Mohyla

  ... prostředí: velké mohyly s komorami, jižní a západní Čechy Ritus: žárový (kostrové špatně ověřitelné /Sedlec-Hůrka/) Výbava: Běžné: keramika, bronzové i zlaté šperky, postroje, zbraně (od LT A i meč) Nejbohatší: ...

  Keltové v západních Čechách

  Výstava Keltové v západních Čechách přiblíží každodenní život v době laténské. Mezi vystavenými exponáty nebude chybět keramika a keltský šperk. Místo konání: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, ...

  6.15 Rituální deformace předmětů hrobových výbav

  V poslední fázi pohřbívání (LT C1) zcela převládl žárový pohřební ritus. V této době se setkáváme s deformováním předmětů převážně mečů a listů kopí. Jedná se zřejmě o rituální znehodnocení předmětu ...

  Kobylnice - keramický poklad

  ... Keramika vznikla v období kultury popelnicových polí. Výzkum ukázal, že oblast byla osídlena od doby kamenné až po tzv. římské období, kdy ve druhém až třetím století našeho letopočtu obývaly jižní Moravu ...

  Jevíčko - římský tábor

  ... keramiky, které říkáme terra sigillata,“ uvedla Němcová. Keramika podle ní ukazuje na přítomnost zboží z římských provincií a tvar příkopu zase na přítomnost římské vojenské posádky. Do oblasti Jevíčka ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... římské, kde je hodně materiálu. Importy, glazovaná římská mortária, keramika pozdně przeworská na kruhu točená. V lokalitě je patrné i sídliště z pozdní doby bronzové – kultura středodunajská mohylová. ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo